Coaching & Beyond

NORDLYS®

Beyond Coaching Udviklingsgrupper

Beyond Coaching er permanente videregående udviklings- og uddannelsesgrupper med fokus på selvudvikling, personligt lederskab, integrering af coaching, bevidsthedstræning og spirituel fordybelse.

Grupperne er for jer, som ønsker at gøre essentiel og faglig udvikling til en livsstil, og som har indset, at vi ikke kun udvikler os for vores egen skyld, men også for at blive bedre medmennesker som bidrager til en bedre verden.

Deltagelse forudsætter modenhed og en parathed til at indgå i et langsigtet fællesskab, som bygger på tillid, ærlighed og engagement.
Vores arbejdsform kombinerer avanceret bevidsthedstræning, meditation, coaching, terapeutisk udvikling og vejledning. Vi arbejder udogmatisk, fritænkende i en åben og respektfuld atmosfære.

Beyond Coachings arbejdsform

Beyond Coaching er permanente videregående udviklings- og uddannelsesgrupper med fokus på selvudvikling, personligt lederskab, integrering af coaching, bevidsthedstræning og spirituel fordybelse.

Grupperne er for jer, som ønsker at gøre essentiel og faglig udvikling til en livsstil, og som har indset, at vi ikke kun udvikler os for vores egen skyld, men også for at blive bedre medmennesker som bidrager til en bedre verden.

Deltagelse forudsætter modenhed og en parathed til at indgå i et langsigtet fællesskab, som bygger på tillid, ærlighed og engagement.
Vores arbejdsform kombinerer avanceret bevidsthedstræning, meditation, coaching, terapeutisk udvikling og vejledning. Vi arbejder udogmatisk, fritænkende i en åben og respektfuld atmosfære.Beyond Coachings arbejdsform

Vi overskrider coachingens normale grænser, og  arbejder frit med metoder fra både vestlig og østlig psykoterapi.

Vi lægger vægt på, at undervisningen er bredt forankret og perspektiverende, og gruppen er samtidig tilrettelagt, så det på en gang er en efteruddannelse for coaches, terapeuter og personer, som arbejder med andre mennesker og samtidig tilgodeser den enkeltes behov for opnå selvindsigt, personlig fordybelse og realisation af bevidsthedens potentiale.

Meditationspraksis. Gruppen gennemgår en dyb spirituel meditationsproces og bevidsthedstræning. Meditationsteknikkerne bygger på Philips erfaring som underviser i selvudvikling og meditation gennem fire årtier. Meditationspraksis er en fri fortolkning af flere spirituelle traditioner - især fra Indien og Tibet og den kristne mystik. Vi arbejder i en form, som egner sig til det moderne vestlige menneske.

Meditationsprocessen er en træning af bevidstheden og en befrielse fra de bindinger, der stammer fra vanetænkning, emotionel binding til tidligere begivenheder (karma) i identifikationer og selvcentrering. Målet er en permanent naturlig og  vågen bevidsthed funderet i et kærligt, medfølende hjerte.  Meditationspraksis udvikles gennem undervisning og guides, og du får individuel respons og vejledning på baggrund af de oplevelser og erfaringer, du deler.

Psykologisk clearing og coaching. En udviklingsgruppe er en løbende fordybelse i sindets mysterier og clearing af dybdepsykologiske temaer. Undervisningen vil som regel fokusere på et tema som behandles gennem øvelser, coaching og dybdeterapeutiske sessioner.  I de dybere sindslag møder vi behovet for at rydde op i identifikationer, fortidens narrativer og uforløste strukturer (emotioner, vaner, konflikter, frygt og stagnerede selvbilleder). Herfra kan vi finde en ny ”lethedens balance” og den sindsro, som danner basis for frigørende bevidsthedstræning.

Faglig kompetence og essentiel udvikling. Vi sammenfletter den faglige kompetenceudvikling og essentiel selvudvikling i en ny form for kombineret grundskole og faglig videreuddannelse. Det er centralt for os, at spirituelle og psykologiske processer er sammenknyttede, så de fremskridt man gør, har veje til at blive formidlet ud i de fag, hver enkelt bestrider og ud i alle livets forhold.

Hverdagspraksis. Alle dele af vores liv er inddraget i essentiel selvudvikling, og vi inspirerer til at se livet som en kontinuerlig invitation til at undres, finde mening og udfolde livsglæde og hjælpsomhed. Du lærer efterhånden, hvordan du kan gøre simple hverdagsbegivenheder til effektiv mindfulness træning.

Optagelse. Alle, som tidligere har deltaget i en Nordlys Master Coach uddannelse eller andre uddannelser, hvor Philip underviser i selvudvikling og meditation, kan optages. Falder du ikke ind under denne kategori, er du velkommen til at skrive til philip@nordlys.dk hvor du kort beskriver din baggrund og motivation for at søge optagelse. Vi vil herefter kontakte dig for en optagelsessamtale og herefter i fællesskab vurdere, om du vil passe ind i en igangværende gruppen eller evt kan optages når en ny gruppe starter.

Forpligtelse. Som medlem af en udviklingsgruppe skal du, både af hensyn til gruppen og dig selv, prioritere således, at du gør alt, hvad der er praktisk muligt, for at kunne deltage i alle gruppens møder. Du skal være der til tiden og i alle sessioner i fuldt omfang. Hav ikke andre forpligtelser eller fx. aftenarrangementer i de dage gruppen mødes.

Gæstedeltagelse i andre Nordlysgrupper. Som medlem af én Nordlysgruppe, kan du, når du har deltaget i mindst fire møder, gratis deltage som gæst i andre gruppers møder. Det forudsætter kun, at der er fysisk plads. Du skal kun betale for eventuelle materialer, forplejning og overnatning.

Hver gruppe mødes fast 2 gange 4 dage om året. En udviklingsgruppen fortsætter så længe den fungerer og, der er interesse.

Nordlys Centret og Lia Gård i Norge.  De danske grupper mødes på NORDLYS i Silkeborg. Den norske gruppe mødes på Lia Gård ved Koppang i Norge

Økonomi. Ved optagelse binder du dig til at deltage i minimum fire møder og kan herefter udmelde dig én måned efter det sidst afholdte møde. Betaling deles i 4 rater pr. år og skal, så længe du er medlem, betales uanset, om du evt. er fraværende på et møde.

Du er kontinuerligt medlem af gruppen og tilmeldes automatisk alle planlagte møder. Efter det fjerde møde kan du udmelde dig. En udmeldelse skal meddeles os senest en måned efter det senest afholdte møde.

Mere information: Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Se mødedatoerne under de enkelte grupper
 
NY Beyond Coaching Udviklingsgruppe under etablering - Silkeborg (NOSI5)
Vi har åbnet for etablering af endnu en Beyond Coaching Udviklingsgruppe, så er du interesseret i at være med fra starten af en ny gruppe har du mulighed for at søge optagelse.

Vi fastsætter gruppensstart, når der er en rimeligt antal medlemmer har vist interesse

De første fire møder fokuserer vi på den essentiel selvudviklings grundlæggende filosofi og praksis og på dybgående spirituelt orienteret coaching. Dette foregår i en nogenlunde fast struktur.

Sideordnet udvikler vi fundamentet i meditationspraksis, som kontinuerligt udvikles efterfølgende.

Du skal være indstillet på en langsigtet udviklingsrejse ind i sindets dybere lag, som åbner for en dyb forståelse af, hvem du er, hvad der giver dit liv mening og hvad der rummes i det potentialer i din unikke individualitet.
Læs mere

NOSI4 - Beyond Coaching Udviklingsgruppe i Silkeborg
Er du interesseret i at være med fra starten ny udviklingsgruppe, så er tiden inde nu.
De første fire møder fokuserer vi på den essentiel selvudviklings grundlæggende filosofi og praksis og på dybgående spirituelt orienteret coaching. Dette foregår i en nogenlunde fast struktur .

Sideordnet udvikler vi fundamentet i en bevidstudviklende meditationspraksis, som kontinuerligt udvikles efterfølgende.

Du skal være indstillet på en langsigtet udviklingsrejse ind i sindets dybere lag, som giver dig en langt bedre forståelse af, hvem du er, hvad der rummes i det potentialer der er din unikke individualitet.
Læs mere

NOSI3 - Nordlys Udviklingsgruppe 3 Silkeborg
Denne gruppe havde sit første møde i efteråret 2014 og er veletableret og velfungerende gruppe.
Vi mødes i marts og september hvert år i Silkeborg. Gruppen er fyldt, men vi optager nye medlemmer, hvis der bliver plads, så kontakt os, hvis du tror, dette er noget for dig.
Læs mere

NOSI2 Nordlys Udviklingsgruppe 2 Silkeborg
Denne gruppe havde sit første møde i foråret 2013 og er veletableret og velfungerende gruppe.
Vi mødes i januar og august hvert år i Silkeborg. Gruppen er fyldt, men vi optager nye medlemmer, hvis der bliver plads, så kontakt os, hvis du tror, dette er noget for dig.
Læs mere

NOSI1 Nordlys Udviklingsgruppe 1 Silkeborg
Denne gruppe havde sit første møde i foråret 2011, og er veletableret og velfungerende gruppe.
Vi mødes i april og november hvert år i Silkeborg. Gruppen er fyldt, men kan evt. optage enkelte nye medlemmer, hvis der bliver plads, så kontakt os, hvis du tror, dette er noget for dig.
Læs mere

NONO Nordlys Udviklingsgruppe Norge
Den norske gruppe havde sit første møde i vinteren 2010 og er en veletableret og velfungerende gruppe.
Gruppen har overvejende norske, men også danske medlemmer.
Vi mødes på Lia Gård, et fantastisk, spirituelt mødested midt i den storslåede norske natur i Østerdalen - én gang hver sommer og én gang hver vinter. Vi udnytter årstidernes kontraster til at gå ind og ud af livets mangfoldighed.
Vi optager nye medlemmer, som vi skønner passer ind i gruppen.
Læs mere


Se mødedatoerne under de enkelte grupper